Vòng tay đá mắt hổ tự nhiên

£350,000.00 £280,000.00

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Vòng tay
  • Chất lượng: Đá tự nhiên 
  • Kích thước0.8cm*0.8cm
  • Chiều dài dây20cm
  • Phụ kiện: Đá mắt hổ tự nhiên size 14mm

còn 5 hàng

Vòng tay đá mắt hổ tự nhiên

£350,000.00 £280,000.00