Vòng tay đá mã não da rắn

£240,000.00 £155,000.00

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Vòng tay
  • Chất lượng: Đá tự nhiên 
  • Chiều dài dây16cm
  • Phụ kiện: Đá mã não da rắn tự nhiên size 6mm

còn 3 hàng

Vòng tay đá mã não da rắn

£240,000.00 £155,000.00